استعداد چیست

استعداد چیست
استعداد، قابلیت های بالقوه ی ذاتی شما در حوزه های مختلف هست که با وقت گذاشتن برای رشد و بهبود آن، از فردی که به همان میزان وقت و انرژی برای پیشرفت خود در آن زمینه مشخص می...
بیشتر بخوانید

استعدادیابی چیست؟

استعدادیابی چیست؟
استعدادیابی به تمامی روش های استانداردی می گوییم که با آن قادرباشیم مجموعه توانمندی های ذاتی اشخاص را کشف و شناسایی کنیم و نشان دهیم که آن فرد در چه زمینه هایی در صورت تل...
بیشتر بخوانید