راهکارهای افزایش عزت نفس

همانطور که در مقاله عزت نفس چیست و چرا مهم است؟ قول داده بودیم قرار شد تا در خصوص راه های افزایش عزت نفس مقاله ای را قرار دهیم .   این مقاله به نکات ابتدایی اما بسیا...
بیشتر بخوانید

عزت نفس چیست و چرا مهم است؟

عزت نفس چیست و چرا مهم است؟
تعریف عزت نفس چیست؟   می خواهیم در ابتدا بفهمیم که عزت نفس چیست. البته تعاریفی که از عزت نفس می شود گاهی پیچیده و متفاوت هست اما مضمون کلی آنها یک چیز است.   ما...
بیشتر بخوانید

چرا کتاب نمی خوانیم یا (کمتر می خوانیم)؟

چرا کتاب نمی خوانیم یا (کمتر می خوانیم)؟
اینشتین: افکار و اندیشه های انسان به گونه ای است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار دهد و چه بسا ممکن است ک...
بیشتر بخوانید

چگونگی استعداد انضباط پذیری در نوجوانان

چگونگی استعداد انضباط پذیری در نوجوانان
  تا به حال شده … ؟ تا به حال شده که با دوستی جایی قراری گذاشته باشید و به موقع به محل قرار نیامده باشد؟   البته اگر همان دوست خودِ شما نبوده باشید! 🙂...
بیشتر بخوانید

موهبت داشتن نقایص و ضعف ها

موهبت داشتن نقایص و ضعف ها
باید از امروز بخاطر نقاط ضعفمان از خدا تشکر کنیم. می پرسید چرا؟   شما برای رشد و پیشرفت و هرچه بهتر شدن لازم دارید تا نیروهای فطری وجودتان را به کار ببرید.   آن...
بیشتر بخوانید