آموزش پایه
  • استعدادیابی چیست؟

    استعدادیابی به تمامی روش های استانداردی می گوییم که با آن قادرباشیم مجموعه توانمندی های ذاتی اشخاص را کشف ...

    استعدادیابی به تمامی روش های استانداردی می گوییم که با آن قادرباشیم مجموعه توانمندی های ذاتی اشخاص را کشف و شناسایی کنیم و نشان دهیم که آن فرد در چه زمینه هایی در صورت تلاش معقول نتیجه ای بالاتر از حد ...

    بیشتر بخوانید