راهکارهای افزایش عزت نفس

راهکارهای افزایش عزت نفس
همانطور که در مقاله عزت نفس چیست و چرا مهم است؟ قول داده بودیم قرار شد تا در خصوص راه های افزایش عزت نفس مقاله ای را قرار دهیم .   این مقاله به نکات ابتدایی اما بسیا...
بیشتر بخوانید

عزت نفس چیست و چرا مهم است؟

عزت نفس چیست و چرا مهم است؟
تعریف عزت نفس چیست؟   می خواهیم در ابتدا بفهمیم که عزت نفس چیست. البته تعاریفی که از عزت نفس می شود گاهی پیچیده و متفاوت هست اما مضمون کلی آنها یک چیز است.   ما...
بیشتر بخوانید

چرا کتاب نمی خوانیم یا (کمتر می خوانیم)؟

چرا کتاب نمی خوانیم یا (کمتر می خوانیم)؟
اینشتین: افکار و اندیشه های انسان به گونه ای است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار دهد و چه بسا ممکن است ک...
بیشتر بخوانید

چگونگی استعداد انضباط پذیری در نوجوانان

چگونگی استعداد انضباط پذیری در نوجوانان
  تا به حال شده … ؟ تا به حال شده که با دوستی جایی قراری گذاشته باشید و به موقع به محل قرار نیامده باشد؟   البته اگر همان دوست خودِ شما نبوده باشید! 🙂...
بیشتر بخوانید

موهبت داشتن نقایص و ضعف ها

موهبت داشتن نقایص و ضعف ها
باید از امروز بخاطر نقاط ضعفمان از خدا تشکر کنیم. می پرسید چرا؟   شما برای رشد و پیشرفت و هرچه بهتر شدن لازم دارید تا نیروهای فطری وجودتان را به کار ببرید.   آن...
بیشتر بخوانید

اهمیت درک استعدادهای دانش آموزان در یادگیری

اهمیت درک استعدادهای دانش آموزان در یادگیری
خاطرات یک دانش آموز:   کلاس درس شروع شد و معلم کلاس اول به داخل کلاس آمد.   بدون اینکه خیلی حال و احوالی بپرسد با گفتن یک سلام خشک و خالی درسش را شروع کرد....
بیشتر بخوانید

لذت زندگی با نقاط قوت

لذت زندگی با نقاط قوت
آیا حس خوبی به خود ندارید؟ تا به حال چند بار شده که از زندگیتان شکایت کرده اید؟ سهراب سپهری در اشعارش سروده است و ما هم آن را شنیده ایم و به روی خود نیاورده ایم که...
بیشتر بخوانید